Privatnost

Apartmani Plana

1. Osobni podaci

Apartmani PLANA - Zaostrog i tvrtka Medkontur d.o.o.  (u nastavku mi), shvaćamo zaštitu podataka veoma ozbiljno i poštujemo Vašu privatnost. Sakupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše osobne podatke samo uz Vašu suglasnost ili ako postoji neki drugi zakonski temelj za to, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR-om) i važećim Zakonom o Zaštiti podataka i drugim odnosećim zakonima.

Osobni podaci se sakupljaju isključivo u granicama potrebnim za vođenje i obradu naših poslovnih odnosa ili do granica koje ste nam Vi sami sporazumno odredili.

Osobni podaci su podaci koji sadrže posebne informacije o osobama ili činjeničnim osobnim odnosima, kao što su ime, adresa, adresa elektroničke pošte i telefonski broj.

2. Pristup i brisanje

U svakom trenutku imate pravo pristupa Vašim, kod nas pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu, primateljima i svrhi njihove obrade te pravo na otklanjanje, prenosivost, prigovor, ograničenje obrade i blokiranje ili brisanje netočno i nezakonito obrađenih podataka.
Ako je došlo do nekih promjena Vaših osobnih podataka, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Imate pravo povući svaku suglasnost o obradi Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Vaš zahtjev za pristup, brisanje, ispravljanje, prigovor i/ili prenosivost, u slučaju posljednjeg ukoliko ne uključuje nerazmjeran napor, može se uputiti kontaktima navedenim na ovim eb stranicama.

Ako smatrate da naša obrada Vaših osobnih podataka krši zakonske odredbe o zaštiti podataka ili da su Vaša prava za zaštitu podataka povrijeđena na bilo koji drugi način, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu u Hrvatskoj (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

3. Privatost podataka

Za zaštitu Vaših osobnih podataka poduzimamo odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere predostrožnosti. Ove mjere odnose se posebno na zaštitu protiv neovlaštenog, nezakonitog, uključujući i slučajnog pristupa, obradi, gubitku, korištenju i manipulaciji podacima. Unatoč svom trudu da se održi neprekidno primjeren visoki stupanj stručnosti, ne smije se isključiti da informacije koje ste nam omogućili putem Interneta mogu biti vidljive i da ih mogu iskoristiti treće strane.

Imajte stoga na umu, da ne prihvaćamo odgovornost za otkrivanje podataka zbog pogrešaka prilikom prijenosa podataka koje nismo mi uzrokovali i/ili neovlaštenog pristupa trećih strana (npr. napad hakera na e-mail račun, telefon ili presretanje faksa).

4. Korištenje podataka

Obrađivat ćemo podatke koji su nam dostupni za svrhe marketinga, slanja newslettera i kako bismo Vas kontaktirali putem pošte ili telefona te za svrhe za koje imamo Vašu suglasnost ili koje su uključene u propise u skladu s GDPR. Izuzeto od toga je korištenje podataka za statističke svrhe ako su dostupni podaci anonimizirani.

5. Prijenos podataka trećim stranama

Da bismo mogli dovršiti Vašu narudžbu može biti potrebno ili se zakonski zahtijevati prijenos Vaših podataka trećim stranama (npr. pružateljima usluge koje mi angažiramo i kojima dajemo pristup podacima itd.), sudovima ili javnoj vlasti. Prijenos Vaših podataka vrši se isključivo u skladu s GDPR, posebno da bi se dovršila Vaša narudžba ili na temelju Vaše prethodne suglasnosti.

Neki od primatelja se nalazi izvan zemlje ili obrađuju Vaše podatke od tamo. Moguće je da razina zaštite podataka u drugim zemljama ne odgovara onoj razini koja postoji u Hrvatskoj. Međutim, prenosimo Vaše osobne podatke samo onim zemljama za koje je Europska Komisija odredila da imaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka ili primjenjujemo mjere da bismo osigurali da svi primatelji imaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka, za svrhu koju tada uključujemo  standardne ugovorne klauzule (2010/87/EC i/ili 2004/915/EC).

6. Izvještavanje o nezgodama s podacima

Cilj nam je osigurati da se nezgode s podacima što prije otkriju i da se prijave prema potrebi, s obzirom na odgovarajuće kategorije podataka, Vama ili nadležnom nadzornom tijelu.

7. Zadržavanje podataka

Pohranjujemo podatke ne duže od onoga koliko je potrebno da bi se ispunile ugovorne ili zakonske obveze i da bi se obranili od tužbi  (npr. 11 godina zakonska obaveza čuvanja računa i slično).